Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

(0544) 377880

(040) 8200138

Nieuws


Maatvoering Kolenkitbuurt – Amsterdam

Woningcorporatie Stadgenoot is bezig met het vernieuwen van de Kolenkitbuurt in Amsterdam. In 2009 kwam deze buurt in het nieuws als ‘meest problematische wijk van Nederland’. In de gehele buurt wordt er hard gewerkt om dit verkeerde imago weg te poetsen. Een gedeelte van de zogeheten oude ‘Kolenkitblokken’ worden gesloopt en daar komen nieuwe appartementen, die voldoen aan de huidige eisen voor wonen, voor in die plaats. De blokken die niet worden gesloopt worden gerenoveerd. Naast de appartementen krijgt ook het straatbeeld een opfrisbeurt.

Van Wijnen BV gaat 88 nieuwe appartementen bouwen aan de Jacob van Arteveldestraat waarbij LBA de maatvoering van de appartementen mag verzorgen. Rond 1 oktober 2016 is de sloop zo goed als klaar en daarna zal begonnen worden met de bouw. Er wordt verwacht dat de werkzaamheden een jaar later klaar zijn.