Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

(0544) 377880

(040) 8200138

Nieuws


LBA start certificeringstraject CO2-prestatieladder niveau 4

Werknemers van LBA zetten zich in voor een efficiënte bedrijfsvoering met aandacht voor leefomgeving, mens en milieu. Om te bevestigen dat LBA bewust omgaat met energie en dus CO2-emissie zit het bedrijf in het certificeringstraject voor CO2-prestatieladder niveau 4. Certificering zal plaatsvinden medio november 2018.