Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

(0544) 377880

(040) 8200138

Reconstrueren kadastrale grenzen

Het LBA Projectbureau helpt bij het reconstrueren van kadastrale grenzen voor landinrichtingsprojecten. Wilt u weten waar die kadastrale grens nu precies ligt? Bij die ene haag of afrastering, of toch een meter verder? LBA vindt voor u het antwoord.

Opnieuw perceelgrenzen in kaart brengen

We zijn specialist in het onafhankelijk uitvoeren van grensreconstructies, waarbij we de kadastrale grens opnieuw uitzetten in het terrein. Dit gebeurt onder andere op basis van de oorspronkelijke meetgegevens van het Kadaster. Het meetresultaat zorgt voor duidelijkheid bij alle partijen en voorkomt problemen verderop in het project.

Duidelijkheid over percelen

Het LBA geeft u bij het reconstrueren antwoord op vragen over de eigenaar of vruchtgebruiker, over waar het perceel precies ligt, wat de afmetingen ervan zijn en hoe de grond wordt gebruikt. Ook geven we u antwoord of er een recht van hypotheek of erfdienstbaarheden op het perceel rust en of dat er bodemverontreiniging aanwezig is.

Ook voor kadastraal splitsen

Het LBA is u ook van dienst wanneer u een kadastraal perceel wilt laten splitsen. Bijvoorbeeld om een perceel in delen te verkopen of een deel ervan te kopen. LBA kan de splitsing al vóór de verkoop helpen realiseren. Onze landmeetkundige specialisten kunnen behalve de splitsing, ook de kadastrale (3D) inmeting verzorgen. Na het uitzetten van de nieuwe grenzen, verklikken we ze met ijzeren buizen in het terrein. De meetgegevens leveren we conform de gestelde voorwaarden aan bij het Kadaster. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. Aan de hand van de nieuwe gegevens vindt dan uiteindelijk bij de notaris de overdracht plaats.

Meer informatie over reconstrueren kadastrale grenzen

Meer weten over het reconstrueren van kadastrale grenzen door LBA Projectbureau? Neem dan contact op met Erik Schuurmans via e.schuurmans@lbaprojectbureau.nl of (0544) 37 78 80.


Recente projecten: