Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

(0544) 377880

(040) 8200138

Reconstrueren kadastrale grenzen

LBA Projectbureau is gespecialiseerd in het reconstrueren van kadastrale grenzen voor landinrichtingsprojecten. Wilt u nu eindelijk eens zeker weten waar die kadastrale grens nu precies ligt? Bij die ene haag of afrastering, of toch een paar meter verder? LBA vindt voor u het antwoord.

Opnieuw perceelgrenzen in kaart brengen

We zijn specialist in het onafhankelijk uitvoeren van kadaster grensreconstructies, waarbij we de kadastrale grens opnieuw uitzetten op het terrein. Maar hoe gaat kadastrale grensreconstructie in zijn werk? Dit gebeurt onder andere op basis van de oorspronkelijke meetgegevens van het Kadaster. Het inmeten van het kadaster en bijbehorend meetresultaat zorgt voor duidelijkheid bij alle partijen en voorkomt problemen verderop in het project.

Verkrijg duidelijkheid over percelen

Het LBA geeft u bij het reconstrueren antwoord op vragen over de eigenaar of vruchtgebruiker, over waar de grens precies ligt, wat de afmetingen ervan zijn en hoe de grond wordt gebruikt. Ook geven we u antwoord of er een recht van hypotheek of erfdienstbaarheden op het perceel rust en of dat er bodemverontreiniging aanwezig is.

Ook voor kadastraal splitsen grote kavels

Het LBA is u ook van dienst wanneer u een kadastraal perceel wilt laten splitsen. Bijvoorbeeld om een perceel in delen te verkopen of wanneer u een deel ervan wilt kopen. LBA Projectbureau kan de splitsing al vóór de verkoop realiseren. Zo kunt u het perceel gesplitst en al in de markt zetten.

Kadastrale (3D) inmetingen

Onze landmeetkundige specialisten kunnen behalve het splitsen, ook de kadastrale (3D) inmetingen verzorgen. Na het bepalen van de nieuwe kadastrale grenzen, zetten we ze met ijzeren buizen vast in het terrein. De nieuwe meetgegevens leveren we conform de gestelde voorwaarden aan bij het Kadaster. Alle gesplitste percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. Aan de hand van de nieuwe gegevens vindt dan uiteindelijk bij de notaris de overdracht plaats.

Meer informatie over reconstrueren kadastrale grenzen

Wilt u meer weten over het reconstrueren van kadastrale grenzen en de kosten van een kadastrale inmeting door LBA Projectbureau? Neem dan contact op met Jan-Willem Oude Bos via info@lbaprojectbureau of bel (0544) 37 78 80.


Recente projecten: