Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

(0544) 377880

(040) 8200138

Positioneren van machines

Positioneren van machines

Om machines goed te kunnen positioneren is precieze kennis van de omgeving nodig waarin ze komen te staan. Passen de machines wel in de ruimte? Wat is de beste, meeste efficiënte en veiligste opstelling? Komen er vluchtroutes in het geding? Met 3D inmeten wordt het positioneren van machines veel eenvoudiger.

Hoe werk het positioneren van machines met behulp van 3D inmeten?

Wanneer men eerst de exacte maten van de ruimte en machines meet met 3D inmeten, dan kunt u met een digitaal computerprogramma de objecten door net zo lang door de ruimte schuiven tot dat de ideale positie is gevonden. Zwaar tilwerk verrichten, met kans op schade voor mens en machine, sluit u zo uit. Daarnaast verkleint het de kans op ontwerp- en bouwfouten als u nog in de bouwfase zit van uw fabriekshal.

Met behulp van onze 3D laser scanner, de Leica P40, scannen we eerst een hele omgeving of gebouw in. Ook kunnen we meetpunten uitzetten die de afmetingen van een machine aanduiden. De laserstralen raken ook de objecten die er al in staan. Zo genereert de scanner met een miljoen puntjes per seconde een enorme puntenwolk. Deze puntenwolk, ook wel point cloud genoemd, kan in diverse tekenpakketten gebruikt worden als basis om tekeningen te maken van een bestaande situatie.

Wat kan er ingemeten worden?

Drukpersen, balanceerinrichtingen, kantbanken zijn een greep uit de machines die met 3D inmeten gepositioneerd kunnen worden. LBA Projectbureau heeft ervaring in het precies stellen van machines in x, y en z-as op diverse locaties. Onze moderne, geavanceerde apparatuur kan meten en uitzetten tot de geëiste nauwkeurigheid en zorgt ervoor dat de tijd die nodig is om een machine te plaatsen drastisch wordt verkort.

Meer informatie over het positioneren van machines

Meer weten over het positioneren van machines door LBA Projectbureau? Neem dan contact op met Jan-Willem Oude Bos via info@lbaprojectbureau of bel (0544) 37 78 80.
LBA Projectbureau heeft ervaring in het stellen van de positie van machines.

Recente projecten: