Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

(0544) 377880

(040) 8200138

Kadastraal splitsen

Projectbureau LBA verzorgt het kadastraal splitsen van land bij landinrichtingsprojecten. Wilt u een groot perceel in kleinere delen laten splitsen of bent u van plan een deel van een perceel verkopen? Het LBA kan de splitsing realiseren vóór de verkoop. Zo weten geïnteresseerden in een kavel precies waar ze aan toe zijn.

Hoe werkt kadastraal splitsen?

Als u een groot perceel wilt onderverdelen in kleinere percelen, dan tekenen we deze eerst in op een kaart. Daarna zetten we de splitsing ook uit in het terrein zelf. Na het uitzetten van de nieuwe grenzen, verklinken we ze met ijzeren buizen in het terrein. De exacte meetgegevens leveren we daarna, conform de gestelde voorwaarden, aan bij het Kadaster. De nieuw uitgestippelde percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. Aan de hand van de nieuwe gegevens vindt dan bij de notaris de overdracht plaats. Doordat onze landmeetkundige specialisten behalve de splitsing ook de kadastrale (3D) inmetingen kunnen verzorgen, bespaart u aanzienlijke kosten met uw project.

LBA: ook voor reconstrueren van kadastrale grenzen

LBA Projectbureau is tevens ervaren in het onafhankelijk uitvoeren van grensreconstructies. Bij een grensreconstructie zetten we de kadastrale grens opnieuw uit op het terrein. Dat doen we op basis van de oorspronkelijke meetgegevens van het Kadaster. Het meetresultaat zorgt voor duidelijkheid bij alle betrokkenen en voorkomt problemen verderop in het project. Een reconstructie geeft antwoord op vragen:

  • over de eigenaar
  • eventuele vruchtgebruikers
  • de exacte locatie van het perceel
  • de afmetingen van het perceel
  • hoe de grond wordt gebruikt.

Ook geven we u antwoord of er een recht van hypotheek of erfdienstbaarheden op het perceel rust en of dat er bodemverontreiniging aanwezig is.

Meer informatie over kadastraal splitsen

Meer weten over het kadastraal splitsen door Projectbureau LBA en de kosten voor een kadastrale splitsing bij uw project? Neem dan contact op met Jan-Willem Oude Bos via info@lbaprojectbureau of bel (0544) 37 78 80.

Recente projecten: