Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

(0544) 377880

(040) 8200138

Deformatiemetingen

Deformatiemetingen met scantechniek

Met behulp van deformatiemetingen kunnen vormveranderingen in gebouwen worden vastgesteld. Vormveranderingen in gebouwen ontstaan door bouwwerkzaamheden en werk aan infrastructuren. LBA Projectbureau meet deze deformaties bij gebouwen en infrastructuren met scantechnieken.

Waarom deformatiemetingen?

Wanneer er gebouwd wordt in dichtbebouwde gebieden, zoals wel vaker voorkomt in Nederland, bestaat er kans op verzakking bij bestaande gebouwen en infrastructuren. Bouwwerkzaamheden veroorzaken trillingen in de grond die voor verzakkingen en scheuren in objecten kunnen zorgen. Een deformatie meting is een goede methode om de veiligheid en integriteit van de structuur van gebouwen te bewaren en om eventuele ontstane schade na bouwwerkzaamheden achteraf te bewijzen of juist te weerleggen.

Wat wordt er precies gemeten bij deformatiemetingen

Bij deformatiemetingen worden aspecten zoals de z-as, maar ook de verplaatsing naar de x- en y-as gemeten. LBA Projectbureau meet daarbij eventuele scheefstand, scheuren in materialen en ook trillingen. We beginnen altijd met een nulmeting voor de werkzaamheden, daarna worden op verschillende momenten nieuwe metingen gedaan tot dat de werkzaamheden voltooid zijn.

Op welke objecten kun je deformatiemetingen toepassen?

Tunnels, flats, wegen, spoorlijnen, bruggen enzovoort kunnen baat hebben bij deformatiemetingen voor, tijdens en na aanvang van een project. LBA Projectbureau is deskundig in deformatiemetingen. We monitoren eventuele afwijkingen en verzakkingen aan het object met de gewenste hoge nauwkeurigheid.

Meer informatie over deformatiemetingen

Meer weten over deformatiemetingen door LBA Projectbureau? Neem dan contact op met Jan-Willem Oude Bos via info@lbaprojectbureau of bel (0544) 37 78 80.

Recente projecten: