Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

(0544) 377880

(040) 8200138

BGT / IMGeo Signaleren, inmeten en bijhouden

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is bij veel gemeenten onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de gemeente informatievoorziening. De BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. Om een BGT up-to-date te houden kan LBA Projectbureau voor verschillende bronhouders van dienst zijn in het bijhouden van het BGT volgens het informatiemodel geografie (IMGeo).

Laat LBA Projectbureau uw BGT bijhouden

LBA Projectbureau is gespecialiseerd in het signaleren van de allerkleinste wijzigingen in de BGT. In het BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen weergeven. Wanneer er mutaties in deze objecten zijn worden veelal grote, in het oog schietende, mutaties door de desbetreffende bronhouders geleverd, maar vaak blijven de kleine wijzigingen buiten beschouwing.

Door allereerst de omgeving effectief te analyseren kunnen wij deze verschillende (kleine) mutaties signaleren. Daarnaast beschikken wij over slimme software die door het vergelijken van luchtfoto’s verschillen in fysieke objecten kan herkennen.

Datalevering volgens het IMGeo

Doordat LBA Projectbureau beschikt over de juiste landmeetkundige oplossingen kunnen wij de mutaties op de locatie achterhalen zodra deze gesignaleerd zijn. Verder kunnen wij via ons kantoor met behulp van stereo-kartering mutaties effectief constateren. De gewonnen data wordt na de signalering volgens het IMGeo geleverd aan de opdrachtgever.

Meer informatie over BGT / IMGeo metingen

Wilt u meer weten over BGT / IMGeo metingen door LBA Projectbureau? Neem dan contact op met Jan-Willem Oude Bos via info@lbaprojectbureau of bel (0544) 37 78 80.

Recente projecten: