Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

(0544) 377880

(040) 8200138

Nieuws


CO2 prestatieladder niveau 4

Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor de bedrijfsvoering van de LBA Groep. In dat kader heeft LBA de keuze gemaakt zich te certificeren voor CO2 reductie.

LBA is gecertificeerd conform de CO2 prestatieladder, trede 4.

In dit artikel presenteren wij de volgende onderdelen van de CO2 prestatieladder”

Daarnaast voert LBA Civiel in 2019 een onderzoek uit ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid van haar personeel.

Mocht u nog vragen hebben ten aanzien van dit item, dan kunt u contact opnemen met mw. D. Ruesink op 0544-377880.