Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

Projectbureau voor
Civiele techniek, Bouw & Geodesie

(0544) 377880

(040) 8200138

Algemene voorwaarden & Disclaimer

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden per categorie:

Bouw

Geodesie

Civiel


Disclaimer

Aansprakelijkheid
LBA Projectbureau betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@lbaprojectbureau.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. LBA Projectbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van LBA Projectbureau is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen. LBA Projectbureau acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan www.lbaprojectbureau.nl gelinkte site.